Khoanglang89
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký
Khoanglang89

NHẬN THIẾT KẾ WEBSITE/ SOFTWARE - LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, ĐỒ ÁN CHUYÊN MÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

Admin

Admin
Admin
Loading
Một trong những form dễ nhất để tạo là một trang phản hồi - một vị trí trong site của ta nơi những khách tham quan có thể gửi cho ta một lời nhận xét góp ý riêng tư. Điều này cung cấp một dịch vụ tiện lợi cho những khách tham quan của ta và có một ưu điểm thư hai – nó cho phép ta bỏ qua địa chỉ email của ta từ site của ta.
4.5 Thu thập thông tin phản hồi từ các khách tham quan Web site của ta :

Tại sao điều này lại hữu dụng? Khi ta bắt đầu xuất Web, bất kỳ địa
chỉ email mà ta đặt trên một trang sẽ nhanh chóng được phát hiện bởi các
spammer - những người tiếp thị email tạp nhạp lắp đầy các inbox bằng
những lời đề nghị mang tính thương mại không cần thiết.

Để tìm các địa chỉ để thêm vào các danh sách thư tín của họ, cá
spammer thường xuyên sử dụng phần mềm để truy tìm các trang trên World
Wide Web. Điều mà ta chắc chắn không thể tránh khỏi là site của ta sẽ
được tìm thấy nhanh chóng bởi những chương trình này - thường là trong
một thời gian ngắn từ một đến hai tuần.

Bằng cách đặt một trang phản hồi thay vì địa chỉ của ta trên site của ta, ta sẽ giảm đi lượng spam mà ta nhận được.

Để thêm một trang phản hồi vào site của ta, hãy thực hiện các bước sau:

1. Mở site (nếu nó chưa được mở) và trên menu Standard chọn File → New. Khung New mở nằm dọc theo cửa sổ biên soạn.

2. Click hyperlink More Page Templates. Hộp thoại Page Templates mở ra, hiển thị các trang mà ta có thể tạo bằng cách sử dụng các template hoặc wizard.

3. Chọn biểu tượng Feedback Form và click OK. Một trang
phản hồi tạo sử dụng các màu, text và nền giống với phần còn lại của
site. Nó mở trong cửa sổ biên soạn. Một đường chấm chấm biểu thị các
đường viền của form. Mỗi phần của form phải được đặt trong đường biên
soạn này. Ở đầu trang, một đoạn được tô màu đỏ tía mô tả form và cung
cấp một số thông tin hướng dẫn về cách nó được sử dụng. Text này là một
lời bình chú, text giải thích xuất hiện chỉ trong cửa sổ biên soạn của
FrontPage chứ không phải khi một trang được xem trong một trình duyệt
Web. (Để kiểm tra điều này, click nút Preview ben dưới cửa sổ biên soạn).


Công cụ soạn thảo trực quan Web trong HTML – Phần 11 20120826_CcusoanthaotrucquanWeb_p11_1

Hình VIII.33. Hiệu chỉnh một trang phản hồi.

4. Để xóa lời chú thích, click nó một lần và nhấn phím Delete.

5. Nếu ta muốn thay đổi cách diễn đạt của một câu hỏi, hiệu chỉnh nó
như ta thường thực hiện đối với bất kỳ text khác trong FrontPage: Nhấp
con trỏ trên trường và sử dụng bàn phím để thêm hoặc loại bỏ các thông
tin.

6. Việc định vị và định dạng các thành phần khác nhau của form cũng
có thể được thay đổi giống như bất kỳ phần khác của một trang Web.

7. Để xóa bất kỳ phần của form, kéo chuột lên trên nó và nhấn phím Delete.

Khi một trang phản hồi được tạo ra, FrontPage xác lập nó để lưu các
câu trả lời sang file feedback.txt trong thư mục _private của Web site.

Để thực thi điều này, ta phải xuất site của ta lên một Web server
được trang bị bằng FrontPage Server Extensions hoặc SharePoint Servers,
những cải tiến nhằm giúp những người sử dụng FrontPage thêm các tính
năng đặc biệt (giống như vậy) vào các site của họ.

Vào thời điểm này, ta có thể thay đổi cách thông tin phản hồi của
khách tham quan được lưu như thế nào. Nó có thể được lưu sang một file
theo nhiều dạng khác nhau hoặc gửi đến ta bằng một email.

4.6 Lưu thông tin phản hồi của khách tham quan sang một file :

Những câu trả lời được thu thập trên một form có thể được lưu trữ trong một file trên Web server của ta theo ba dạng khác nhau:

- Text - Dạng này có thể được xem trong một bộ biên soạn text
hoặc được tải trong một chương trình cơ sở dữ liệu và trang bảng tính,
chẳng hạn như Microsoft Acccess và Microsoft Excel.

- HTML - Dạng này có thể được đọc bằng một trình duyệt.

- XML – Đây là một dạng phổ biến cho dữ liệu được tích hợp rộng rãi vào FrontPage 2003 và các chương trình còn lại của bộ Office.

Để lưu thông tin phản hồi sang một file, hãy thực hiện những bước sau đây:

1. Click phải ở bất cứ nơi nào trong các đường viền của form - đường chấm chấm được minh họa ban đầu ở hình trên.

2. Chọn Form Properties từ menu ngữ cảnh. Hộp thoại Properties xuất hiện như được minh họa trong hình dưới.


Công cụ soạn thảo trực quan Web trong HTML – Phần 11 20120826_CcusoanthaotrucquanWeb_p11_2

Hình VIII.34. Chọn cách lưu thông tin phản hồi của khách.

3. Thông tin phản hồi của khách tham quan sẽ được lưu dưới dạng text. Để chọn một dạng khác, click nút Options. Hộp thoại Saving Results xuất hiện.

4. Sử dụng hộp File Format xổ xuống để chọn một dạng cho thông tin phản hồi:

♦ Để giúp ta đọc dễ dàng với Microsoft Excel và những chương trình cơ sở dữ liệu khác, hãy chọn Text Data-base Using Comma as a Separator. Điều này tạo một file text với phần mở rộng tên file.csv.

♦ Để đọc nó bằng một trình duyệt Web, một lựa chọn tốt là HTML hoặc
Formatted Text Within HTML. Điều này tạo ra một file.html vốn sử dụng
cùng một định dạng với các trang Web mà ta tạo bằng ForntPage.

♦ Để lưu theo dạng XML, chọn XML. Điều này tạo ra một file.xml.

5. Click OK.

6. Để chọn thư mục nơi file sẽ được lưu trữ ở đó, click nút Browse. Hộp thoại Current Web site xuất hiện. Sử dụng hộp thoại này để chọn một trong những thư mục trên site của ta.

7. Click OK để đóng hộp thoại Form Properties.

Form sẽ được xác lập để lưu trữ các thông điệp phản hồi trong một
file được chỉ định. Nếu file này không hiện hữu khi một người nào đó sử
dụng form phản hồi sẽ được tạo ra.

4.7 Nhận thông tin phản hồi của khách tham quan bằng email :

Thông tin phản hồi cũng có thể được gửi đến ta bằng email thay vì được lưu trong một site của ta.

Khi nó được gửi đến, nó trông giống như sau:


Công cụ soạn thảo trực quan Web trong HTML – Phần 11 20120826_CcusoanthaotrucquanWeb_p11_3

Trong email, các câu trả lời khác nhau trên form phản hồi được hiển
thị trên các dòng riêng biệt. Trong ví dụ này, Sam Snett với địa chỉ
email snett@samspublishing.com đã gửi một đề nghị với chủ đề "Web Site".
Mail hiển thị ở cuối. Sam đặt câu hỏi, "Is this thing on?"

Thư phản hồi bắt nguồn từ một địa chỉ tự động trả lời được thiết lập
bởi Web host của ta - ta có thể thay đổi địa chỉ này thành địa chỉ của
người đang liên lạc với ta như một mô tả ở phần kế tiếp.

Để gửi các trả lời phản hồi đến một địa chỉ email, hãy thực hiện các bước sau:

1. Click chuột phải ở bất cứ nơi nào trong form và chọn Form Properties từ menu tắt vừa xuất hiện. Hộp thoại Form Properties mở ra.

2. Nhập một địa chỉ email trong trường text E-mail Address. Địa chỉ
này phải là địa chỉ email của ta hoặc địa chỉ của một người đang trả lời
thư cho site của ta.

3. Xóa bất kỳ text trong hộp Filename. Thông tin phản hồi sẽ được gửi
bằng thư bằng cách sử dụng dạng của ví dụ SamSnett. Để chọn một dạng
khác, click nút Options. Hộp thoại Saving Result xuất hiện.

4. Click tab Email Result để đưa nó lên phía trước.

5. Chọn một dạng trong hộp Email Format thả xuống. Các tùy chọn có
sẵn giống như cá tùy chọn dành cho các file. Email phản hồi được cung
cấp dòng chủ đề "Data posted to form 1", theo sau là địa chỉ Web của
trang phản hồi.

6. Để xác lập một dòng chủ đề khác và giúp dễ dàng tìm những email này, hãy gõ nhập nó trong trường text Subject Line.

7. Để tận dụng địa chỉ email của người đã điền đầy đủ thông tin vào
form, nhập text UserEmail trong trường text Reply-To Line và chọn hộp
kiểm Form Field Name nằm ngay kế bên nó (xem hình dưới).


Công cụ soạn thảo trực quan Web trong HTML – Phần 11 20120826_CcusoanthaotrucquanWeb_p11_4

Hình VIII.35. Hộp thoại Saving Result.

Click OK để đóng hộp thoại Saving Results, và sau đó click OK để đóng hộp thoại Form Properties.

Khi lưu kết quả của một form dưới dạng email, FrontPage có thể hiển
thị một hộp thoại chỉ định rằng form không thể gửi kết quả bằng email và
hỏi xem địa chỉ email có nên được loại bỏ hay không.

Nếu ta biết rằng Web server của ta cung cấp các server Extensions hoặc SharePoint, hãy click No để giữ lại địa chỉ email và bỏ qua lời cảnh báo. Sau khi ta xuất trang phản hồi, nó sẽ hoạt động một cách chính xác.

Hết
Nguồn: Sưu tầm Internet


_________________
Có nỗi buồn triền miên, làm trái tim hoá đá
Có những dòng lệ nhỏ, khiến đá hoá thành tim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program Skills:  ASP.Net MVC 3/4; C#; VB.Net/ VB 6.0; Java Applet/Swing; JS/JavaScript; Bootstrap/ AngularJS; HTML/CSS; Turbo C/ Turbo C++; Pascal...
Xem mẫu Phần mêm quản lý ở đây     -           Xem mẫu Bán hàng trực tuyến ở đây
Nguyễn Ích Hoàn
new_life02081989@yahoo.com
nguyenichhoan1989@gmail.com
https://khoanglang89.forumvi.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Permissions in this forum:
      Bạn không có quyền trả lời bài viết